Đánh Giao Lưu Boss Zidarose Trận 1 (11/05/2013)

Tag: game pokiwar soha, [vid_tags]

Xem thêm bài viết Game PC: https://joymi.vn/review

Nguồn: https://joymi.vn/