Đánh máy 10 ngón nhanh nhất Việt Nam !! 179 từ/phút !! 179 WPM !! 10fastfingers

Test tại trang 10fastfingers.com
Tốc độ 179 từ (tiếng Việt) một phút

5 mẹo đánh máy nhanh:

Tested by 10fastfingers.com
The result was 179 words per minute in Vietnamese.

Các bạn có câu hỏi gì về đánh máy nhanh, đánh máy 10 ngón, cmt ở dưới nhé

Bật chế độ HD để check kĩ càng hơn !

Tag: game đánh chữ 10 ngón, fast typing, typing, word typing, type, 10fastfingers, fast, fingers, finger, Kim Kardashian, Trump, awesome, work, incredible, how to, howto, VIetnam, Vietnamese, WPM, đánh chữ, đánh máy 10 ngón, gõ chữ, nhập liệu, khủng khiếp, ghê sợ, 10 ngón, đánh máy, danh may 10 ngon, danh may, 10 ngon, fastest typing, fastest, fastest typing in the world, danh may nhanh nhat the gioi, đánh máy nhanh nhất, đánh máy nhanh nhất thế giới, nhất thế giới

Xem thêm bài viết Game Online: https://joymi.vn/game-online

Nguồn: https://joymi.vn/