G.Darius 1998 – Phi thuyền không gian ps1 kỉ niệm

Trò chơi hay của thời 8x, 9x 🙂

Tag: game phi thuyen x, G.Darius

Xem thêm bài viết Game PC: https://joymi.vn/review

Nguồn: https://joymi.vn/