[Game] Pikachu co dien – JumpAlpha[Game] Pikachu co dien – JumpAlpha

Google Play :

Phiên bản cổ điển hay nhất!
Cách chơi:
– Nối 2 hình với nhau với tối đa 3 đường nối để làm chúng biến mất.
– Mỗi ván chơi bắt đầu với 5 live mỗi khi không còn cặp nào có thể ăn, các con thú sẽ đảo vị trí và live giảm đi 1, hãy tính toán để cho live không bị giảm về 0 🙂
– gameover khi hết thời gian hoặc live = 0.
Tính năng:
– đồ họa đẹp
– 15 level
– Thử thách sự tính mắt và khả năng tính toán của bạn.

Hãy cùng chơi Pikachu 2015 – Pikachu co dien!

Tag: game pikachu co dien, pikachu, codien, game, jumpalpha

Xem thêm bài viết Game PC: https://joymi.vn/review

Nguồn: https://joymi.vn/

Add Comment