My Little Pony Rainbow Runners(p3)/ #game ngựa con bay nhảy thu thập tiền xu / minh tra

#kids video/ cute game /Chạy, nhảy, bay và khôi phục lại màu sắc của thế giới với tất cả ngựa yêu thích của bạn!

#Budge Studios ™ giới thiệu My Little Pony Cầu vồng Runners! Một câu thần chú màu đánh cắp mạnh mẽ đã được tung ra trên Ponyville và nó tùy thuộc vào ngựa yêu thích của bạn để phá vỡ nó với sức mạnh hữu nghị! Chạy, nhảy, đánh thức Cầu vồng Powers ngựa của bạn và sử dụng khả năng thiên anh hùng ca của họ để mang lại màu sắc trở lại trên thế giới!

Cảm ơn các bạn đã xem !!
minh tra

Tag: game ngua, My Little, Pony Rainbow Runners, ngựa con bay nhảy, my little pony, android game, video game, minh tra, Chạy, nhảy, bay, cute game, funny game

Xem thêm bài viết Game PC: https://joymi.vn/pc

Nguồn: https://joymi.vn/