Test Map 110 – 3job Thanh Long (Net2E)

Silkroad 3job Thanh Long (Net2E)
TramHuong – Glavie
_IS_ – Bow
G LoS

Tag: game chu khi buon tet 2013, Silkroad 3D, Silkroad Net2E, Silkroad 3job Thanh Long, Thief, Hunter, Trader, Big Trader, con đường tơ lụa

Xem thêm bài viết eSports: https://joymi.vn/esports

Nguồn: https://joymi.vn/