Joymi

Xe điều khiển bằng tay game dual shock3 thông qua bluetooth

Đánh giá postXe điều khiển bằng tay game dual shock3 thông qua bluetooth

board arduino uno R3
Usb host shield
motor shield
usb donle
dualshock 3
2 motor DC
1 servo
3 wheel

Tag: game dua xe choi qua bluetooth, arduino, dual shock 3, bluetooth, moto shield, usb host shield

Xem thêm bài viết Game Online: https://joymi.vn/game-online

Nguồn: https://joymi.vn/

Exit mobile version