Cửu Vĩ!! Phản nhẫn đột kích

server trên zing me, s69 yamato
Không phải là mạnh nhưng không đến nỗi ^^. Bấm vào link này để xem một trận hình khác
Trận hình hiện tại

Tag: game dot kich tren zing me, Cửu vĩ, naruto

Xem thêm bài viết Game Online: https://joymi.vn/game-online

Nguồn: https://joymi.vn/